Leselederkurs 2021

Sammen med Kari Hortman skal jeg kurse i metoden Shared Reading i Røros i januar.

Om metoden:

Metoden Shared Reading går ut på å lese en skjønnlitterær tekst høyt i en gruppe, for så å samtale om teksten. Først leser man gjerne en novelle, deretter et dikt. Det er ikke litterær analyse, men fokus på opplevelse av teksten. Vi undrer oss sammen. Målet er ikke å komme frem til en felles tolkning, men å dele ulike perspektiver, assosiasjoner og opplevelser av teksten. Teksten blir på denne måten utvidet. Vi blir klokere på oss selv – og andre.

For å delta i en Shared Reading trenger du ikke å forberede deg, en felles tekst blir utdelt og den blir lest høyt. Leseleder leser teksten høyt. Man kan delta i samtalen, eller lytte. Samtalen blir ledet av leselederen som har lært metoden Shared Reading. Metoden handler om å tilrettelegge for å oppdage litteraturen og åpne opp for forskjellige innfallsvinkler, reaksjoner og innsikter. Høytlesning gir ro og tilstedeværelse. Shared Reading er utviklet av Jane Davis og The Reader Organisation i Liverpool. I England er metoden brukt i helsesektoren, sykehus, fengsel, rusomsorg, i Norge mest bibliotek. Norge er i startfasen av å bruke denne metoden. Helsefremmende I Shared Reading grupper er man tilstede med den friske delen av oss. Fokuset er på det som holder mennesket friskt (Salutogenese). Fremmer mentalt velvære, bedrer konsentrasjonen, utfordrer fastlåste tankemønstre. Man får satt ord på tanker og følelser og på den måten får hjelp til å lage en ny historie om seg selv og sin egen identitet. Det er litteraturen selv, og vårt møte med den som utgjør den helsefremmende effekten.

Publisert av Litteratur for alle

Vi holder leselederkurs etter metoden Shared Reading og kurs i kreativ- og helsefremmende skriving. Foredragsholder; om forfattere, bøker og litteraturens nytteverdi.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: