Silkehjelm

Miriam Stendal Boulos "Silkehjelm"
Romanen er skrevet av Miriam Stendal Boulos og utgitt på forlaget med Vigmostadbjorke.no

I romanen Silkehjem av Miriam Stendal Boulos får vi en historie om en mors kamp for et kreftsykt barn, og om språket og litteraturens nytteverdi, som å skape et rom der sorgen kan oppleves og bearbeides.

Romanen starter med et kraftfullt «jeg», og vender tilbake til dette under hele romanen. «Jeg husker» går igjen som en rytme av minner i teksten, og sammen med disse fragmenter får vi inn vekselsvis drømmene fra drømmedagboken, som fyller ut teksten sammen med beskrivelsene av hvordan jeg personen Helena opplever å kjempe en kamp sammen med sitt kreftsyke barn. Helena finner en styrke i sønnens kamp og kjemper med, og for.

Helena lever i en beredskapstilstand under sønnens sykdom, denne tilstanden overtar hver celle i kroppen hennes, også i tiden etter at sønnen erklæres frisk. Gradvis slipper det forfatteren kaller alarmstrengen taket, og vi opplever sammen med Helena at hun blir frigjort.

Jeg opplever at språket er godt og tilgjengelig. Det er trygt å være i denne boken med vonde, men menneskelige erfaringer. Som leser får jeg også en mulighet til å respondere og finne et rom i teksten, som har en hensikt for meg.

I tillegg til denne romanen, anbefaler jeg også forfatterens blogg der hun skriver reflekterende om annen god litteratur : lesendeskrivende.blogspot.com

 

Publisert av Litteratur for alle

Vi holder leselederkurs etter metoden Shared Reading og kurs i kreativ- og helsefremmende skriving. Foredragsholder; om forfattere, bøker og litteraturens nytteverdi.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: