Presentasjon av tekster som tolkes etter metoden Shared Reading/felleslesing

Samtidig som du vil bli presentert for gode litterære tekster og nye, interessante forfattere, vil du få et innblikk i hvordan en felleslesing/Shared Reading foregår.

Flere skal med!

Inn denne døren kommer det nå inn flere aktører. Det betyr flere aktiviteter og tilbud! I tillegg til Liselotte Steinwender så kommer nå Aage Andersen inn. Han er en del av Solstadprosjektet i Sandefjord,  og driver Epos forlag  Dette vil blant annet medføre et utvidet boksalg hos oss. Vi er nå tre selvstendige aktører, som vil sørgeFortsett å lese «Flere skal med!»

Folkehelse – og litteraturarbeider?

Trygghet og tilhørighet skapes gjennom å bli hørt og å være betydningsfull. Det er også  fint å se at møtene skaper nye relasjoner. Dette er dessuten folkehelse fordi slike møteplasser utjevner også  sosiale helseforskjeller.

Musikktekster er også litteratur

Musikktekster er også litteratur. Det fikk vi oppleve fredag kveld 20.9 under Bjørg Vik dagenei sal 2, i Ælvespeilet. Primus motor Astrid Borchrevink-Lund  og Per Erik Bachanan Andersen ønsket velkommen og presenterte noen smakebiter fra diktboka «Storgata» som er selvskrevne dikt utgitt i bokform og tonesatt. Guttorm Guttormsen, Nina Gromstad, Stig Sjøstrøm og Jan OlavFortsett å lese «Musikktekster er også litteratur»